ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗP ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ DCCA

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: EICC, SER, Κατάρτιση, Κλιματική αλλαγή, Μελέτη περιπτώσεων, Περιβάλλον, Σύστημα διαχείρισης, and Υγεία & Ασφάλεια.
Έτη: 2008.
Κλάδος: Όλοι.

ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (ΤΙΤΑΝ ΑΕ)

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: AA 1000, CCC, ETI, FLA, Global Compact, GRI, ISO, OECD, Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Διεθνής διαχείριση ανθρώπινων δικαιωμάτων, Επιχειρηματικές αρχές για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, Πρότυπα δέσμευσης, and Υπεύθυνη φροντίδα.
Έτη: 2008.
Κλάδος: Όλοι.
Οργανισμός: ΤΙΤΑΝ.