ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ VOLKSWAGEN

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: Αμοιβές, Διακρίσεις, Διαφθορά, Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι, Καταναγκαστική Εργασία, Κατάρτιση, Κλιματική αλλαγή, Παιδική Εργασία, Περιβάλλον, Συλλογικές διαπραγματεύσεις, Υγεία & Ασφάλεια, and Ωράριο εργασίας.
Έτη: 2008.
Κλάδος: Όλοι.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ VOLKSWAGEN

Categories: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, and ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Key Words: B2B supplier platform, Βιωσιμότητα, Διάλογος, Κατάρτιση, Κλιματική αλλαγή, Κοινωνικός διάλογος, Οικονομικά, Περιβάλλον, Πληροφορία, Προμηθευτές, Προτεραιότητα Α, and Σεμινάρια.
Έτη: 2008.
Κλάδος: Όλοι.