ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τι ειναι το Προγραμμα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα DAPNHE III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως σκοπό την παροχή ενημέρωσης ως προς το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και των μέτρων που μπορούν να ληφθούν για την πρόληψη του φαινομένου. Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής εκστρατείας ευαισθητοποίησης, με τις επιχειρήσεις πρωτοπόρους πρεσβευτές για ανάληψη σχετικής δράσης. Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, καταρρίπτοντας προκαταλήψεις που δεν επέτρεπαν την αναφορά περιστατικών βίας κατά των γυναικών στον εργασιακό χώρο.
Η διετής αυτή προσπάθεια ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2014 και υλοποιείται με συνεργασία 7 εταίρων από 5 χώρες (Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ελλάδα και Βουλγαρία). Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται έχει προσδιοριστεί από εκπροσώπους των εταίρων με εμπειρία στο θέμα και περιλαμβάνει έρευνα για συλλογή καλών πρακτικών από κάθε συμμετέχουσα χώρα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε εθνικούς συμμετόχους και θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη για την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού οδηγού, που θα συγκεντρώνει υποδείγματα βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ο οδηγός αυτός προβλέπεται να διαδοθεί σε όλη την Ευρώπη, μέσα από στοχευμένες δράσεις διάδοσης και επικοινωνίας.

Το έργο φιλοδοξεί να αυξήσει το επίπεδο γνώσης που έχουν σημαντικοί συμμέτοχοι (επιχειρήσεις, εμπορικοί σύλλογοι, ΜΚΟ, κέντρα λήψεις αποφάσεων και χάραξης πολιτικών) γύρω από το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και το επίπεδο εγρήγορσης των θυμάτων αυτής. Εστιάζοντας στο επαγγελματικό περιβάλλον, οι εταίροι του έργου αναγνωρίζουν τη σημασία των επιχειρήσεων στην προσπάθεια συμβολής για επίλυση του εν λόγω ζητήματος το οποίο παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε μία Ευρώπη η οποία γίνεται όλο και πιο βίαιη. Παράλληλα, το έργο προσδοκά να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να διαδραματίσουν ενεργό, ηγετικό ρόλο, στήνοντας ένα δίκτυο υποστήριξης για τους άμεσα ενδιαφερόμενους (γυναίκες – θύματα ενδοοικογενειακής βίας) εντός του χώρου εργασίας. Έτσι, θα προσφέρεται καλύτερη γνώση στις ομάδες – στόχους, ενώ θα παρέχεται πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με το θέμα προς το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης. Ακόμη, θα βοηθήσει τις γυναίκες να αναζητήσουν βοήθεια στο χώρο εργασίας τους και να υποστηριχθούν από ευαισθητοποιημένους φορείς και σχετικές δομές. Επιπλέον, η ανάπτυξη του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών θα παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τους καλύτερους τρόπους υποστήριξης θυμάτων και θα αποτελεί ισχυρή σύσταση διαμόρφωσης σχετικών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι Εταιροι

FACE

FACE – Γαλλια

Το ίδρυμα FACE ιδρύθηκε το 1993 ως αποτέλεσμα της έμπρακτης πρωτοβουλίας 13 μεγάλων γαλλικών ομίλων υπό την καθοδήγηση της Martine Aubry. Αντικειμενικός του σκοπός είναι η κινητοποίηση των επιχειρήσεων προς όφελος της καινοτομίας σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς και η ενεργή υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών ενάντια στον αποκλεισμό οποιουδήποτε είδους.

PLS1

POUR LA SOLIDARITÉ - PLS – Βέλγιο

Με ιδρυτή τον Βέλγο οικονομολόγο Denis Stokkink, από το 2002, το POUR LA SOLIDARITÉ – PLS είναι μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή δεξαμενή σκέψης και πράξης, με όραμα μια Ευρώπη βιώσιμη δίχως αποκλεισμούς.

CEPS Projectes Socials – Ισπανια

Το CEPS Projectes Socials, από το 1994 που ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δραστηριοποιείται στην ισπανική επικράτεια αλλά και διεθνώς, σε θέματα ανάπτυξης κοινωνικού και πολιτιστικού κεφαλαίου, κατά του αποκλεισμού, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Center for Women’s Studies and Policies – Βουλγαρια

Το Center for Women’s Studies and Policies ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός το 1997. Μεταξύ άλλων προωθεί θέματα ισότητας γυναικών και ίσων ευκαιριών στη Βουλγαρία, σχεδιάζοντας αποδοτικούς μηχανισμούς συντονισμού και δικτύωσης μεταξύ ΜΚΟ.

Social Accountability – Ελλαδα

H Social Accountability είναι μια Ελληνική ΜΚΟ με έδρα την Αθήνα. Στόχος της είναι η προώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε κάθε κέντρο εξουσίας και επιρροής, μέσω δραστηριοτήτων όπως η ευαισθητοποίηση, η κινητοποίηση της κοινής γνώμης και η κοινωνική υποστήριξη.

Coordination du Lobby Européen des Femmes – Γαλλια

Το Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό να φέρει σε επαφή τις ενώσεις γυναικών και φεμινιστικές οργανώσεις της Γαλλίας και να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών θέσεις και προτάσεις που αναπτύσσονται συλλογικά.

European Association for People Management – Βελγιο

To European Association for People Management ιδρύθηκε το 1962, ως φορέας – ομπρέλα εθνικών οργανισμών που εκπροσωπούν επαγγελματίες Ανθρωπίνου Δυναμικού. Προωθεί και αναπτύσσει τεχνογνωσία προς τις επιχειρήσεις σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού, αναδεικνύοντας τη σημασία που αυτά έχουν στη βιομηχανία, το εμπόριο αλλά και το δημόσιο τομέα.

Σχετικα Νεα

 • ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΒκΓ): Μύθος ή πραγματικότητα
  05/06/2016
 • NEWSLETTER #CARVEDaphne – Ιανουαρίου 2016
  11/04/2018
 • NEWSLETTER #CARVEDaphne – Φεβρουαρίου 2016
  05/06/2016
 • ΣΥΝΕΔΡΙΟ CARVE:
  05/06/2016
 • CARVE – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ – 4 Απριλίου 2016
  26/08/2016
Categories: ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Key Words: CARVE and Ενδυνάμωση Θέσης Γυναικών.
Έτος: 2014.