ΚΥΑΔΑ

(Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων)

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. είναι ένα Δημοτικό ίδρυμα που έχει στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων των ευπαθών ομάδων και την καταπολέμηση των παραγόντων που οδηγούν στη φτώχεια, στον αποκλεισμό και στην κοινωνική απομόνωση.

Τι ειναι το Προγραμμα

Το πρόγραμμα «Αλληλεγγύη στην Οικογένεια» αυτό ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Στεγάστηκε σε ένα κτίριο, δωρεά της Αμερικάνικης Λεγεώνας, που με τη συνεργασία της COSMOTE ανακαινίσθηκε ώστε να αποπνέει την οικειότητα ενός σπιτιού.

Τροπος Υλοποιησης

Το Ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, σε συνεργασία με 10 εταιρείες μέλη του και με το συντονισμό της ομάδας εργασίας «Κοινές Κοινωνικές Δράσεις», συνεισφέρουν το πρόγραμμα «Αλληλεγγύη στην Οικογένεια» του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Έτος: 2014.